Organisatie
Premier commissaire divisionnaire Marc De Mesmaeker

Ziehier het jaarverslag 2018 van de Federale Politie, anders dan anders, want:

  • enkel en alleen in digitale vorm, conform ons digitaliseringsbeleid;
  • en inhoudelijk wat gebruiksvriendelijker voor de externe lezer. We zijn inderdaad afgestapt van de traditionele lay-out geënt op de structuur van onze organisatie en we kozen bewust voor een meer overkoepelende en thematische presentatie rond vier luiken: Veiligheid - Informatiebeheer - Onze middelen - De politie als werkgever. We zullen deze look de volgende jaren behouden om eenvoudig en betrouwbaar te kunnen vergelijken en inschatten.

Het alzo vernieuwde jaarverslag is bovendien zeer visueel met overzichtelijke tabellen, pictogrammen, foto's en video's. We zorgen voor een aangenamere leeservaring met een reeks success stories.

Dank aan het redactiecomité en ook een welgemeende dank aan allen die onze resultaten 2018 mee hielpen bereiken. Onze missie is: “… bijdragen tot de veiligheid en de levenskwaliteit in de samenleving”. In haar evaluatieverslag van juni 2019 over de optimalisatie van de Federale Politie besloot de Federale Politieraad als volgt: “Alles in acht genomen - waaronder de veiligheidscontext van de voorbije jaren en de middelen en werkingsmarges waarover zij beschikte - werkt de Federale Politie doorgaans, en mede dankzij de doorgevoerde optimalisatie, doeltreffend en efficiënt”. Dat is voornamelijk de grote verdienste van de duizenden medewerker(ster)s van de Federale Politie.

Het weze bij deze nogmaals benadrukt.

Eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker
Commissaris-generaal van de Federale PolitieSécurité
Veiligheid

Onze opdracht: bijdragen tot de veiligheid en de leefbaarheid in de samenleving. Elke dag opnieuw spannen onze mensen zich in om dit doel te bereiken. Hier zijn de cijfers van onze activiteiten voor uw veiligheid.

Informatiebeheer

Informatie ligt aan de basis van het politiewerk. Een efficiënt informatiebeheer is essentieel om de veiligheid te verzekeren. In dit domein is de digitale transformatie een uitdaging die we geleidelijk aan realiseren.

informatiebeheer
De Federale Politie,
een organisatie

Personeel, financiën, logistiek en ICT zijn onontbeerlijk voor onze goede werking. Een vaststelling: de New Way of Working zit in de lift bij de Federale Politie.

De politie als werkgever

De juiste mensen aanwerven en hen de best mogelijke opleiding geven is een blijvende uitdaging. Een overzicht van onze activiteiten in deze domeinen tijdens het afgelopen jaar.