Digitale transformatie

 • De politie moet zich permanent aanpassen aan de maatschappelijke context.
 • Dit betekent een onontbeerlijke digitale transformatie waarbij de politiediensten zich aanpassen aan de nieuwe digitale wereld.
 • Zo vermijden we in de toekomst een ontwrichting in de interactie tussen burgers en politiediensten. De aanslagen van 2016 hebben dit meer dan ooit duidelijk gemaakt.

De digitale transformatie steunt op twee pijlers:

 • de reële modernisering die vijf jaar in beslag zal nemen;
 • een reeks snellere realisaties in afwachting van de grotere omwenteling.

Hierna volgt een niet-exhaustieve opsomming van de meest markante realisaties van de voorbije vijf jaar die in 2018 verder zijn uitgebouwd of opgestart:

 • Gegevensbank bestuurlijke politie: de opstart van de bestuurlijke Algemene Nationale Gegevensbank met de lancering van BePAd in 2014.
 • De lancering van het nationaal cameraschild ANPR (Automatic Number Plate Recognition of automatische nummerplaatherkenning), waarbij alle ANPR-camera’s verbonden worden met een centraal beheerssysteem dat de politie toelaat om snel te reageren als een passage van criminelen wordt opgemerkt.

 • De veiligheid aan de buitengrenzen is verhoogd via het passagierscontrolesysteem (Passenger Name Record of PNR).
 • Het virtueel patrouilleren op sociale media (OSINT) is mogelijk gemaakt in samenwerking met andere partners in de veiligheidsketen.
 • Het efficiënter opvolgen van personen die een bedreiging zouden kunnen vormen (waaronder de Foreign Terrorist Fighters of personen die vrij zijn onder voorwaarden) is gerealiseerd door de modernisering van een aantal systemen.
 • De politie is geëvolueerd naar een organisatie met groot digitaal netwerk dankzij het partnerschap met Microsoft en de algemene introductie van Office 365. De Office 365-toepassingen creëren voor de politiemedewerker een flexibele digitale werkomgeving. De verbetering van de beveiliging van de systemen was bij deze etappe een belangrijk aandachtspunt.
 • In samenwerking met justitie zijn een aantal projecten gerealiseerd, zoals een verbeterde inning van de verkeersboetes (Crossborder), het digitaliseren van de opvolging van in beslag genomen goederen, de voorbereiding om digitaal gehandtekende processen-verbaal ook digitaal te kunnen versturen tussen politie en justitie.
 • Een verbeterde digitale interactie met de burger via de modernisering van de elektronische klachtenafhandeling. Dit sluit naadloos aan op de achterliggende politiesystemen en respecteert ten volle de privacy van de burgers.
 • Verhoging van de beveiliging van de politiesystemen door onder meer de invoering van de meervoudige identificatie. Dit is des te belangrijk met het oog op het mobiel werken.
 • Toegang tot alle basisdatabanken van het land dankzij POLIX. Het systeem POLIX was bij de invoering van de innovatieve technologieën op oude bronnen, de sleutel om diverse gescheiden bronsystemen met elkaar te verbinden. Zo is de functie police-search mogelijk dankzij het POLIX-systeem. Bij police-search krijgt men via een eenvoudige zoekfunctie toegang tot alle informatie, inclusief de niet-gestructureerde, van de basisdatabanken van het land.
 • Logispol, voor het logistieke beheer, en de nieuwe loonmotor zijn oplossingen waarmee we intern de politieorganisatie de modernisering van diverse beheerssystemen inluiden.

Traject B: het heden met het verleden

Deze realisaties zijn ‘slechts’ Traject B. Met het Traject B bedoelen we dat de nieuwe moderne producten en technologieën nog altijd moeten draaien op de huidige (lees ‘oude’) basissystemen. Deze IT-systemen zijn intussen wel met kleine ingrepen tegen een lage kost verbeterd. Door de beperkingen van de oude IT-architectuur, kunnen deze moderne technologieën evenwel niet maximaal renderen. Zij zijn nog onvoldoende voorzien van "kunstmatige intelligentie", die de sleutel op de deur is van een nieuwe (toekomstige) dimensie.

Traject A: de toekomst is i-Police

i-Police

En zo belanden we bij het Traject A dat met i-Police de echte modernisering beoogt. Op termijn integreert Traject A die voormelde artificiële intelligentie. De toekomstige intelligente systemen zullen het speerpunt vormen voor een Intelligence Led Policing. Vandaar de ‘i’ in i-Police.

De implementatie van het Traject A, is berekend op een tweede looptijd van vijf jaar (2020-2025). Het voorziet in de vereiste grondige herziening, bijsturing en vernieuwing van het totale informatiebeheer omdat een aantal oplossingen 30 tot 40 jaar oud zijn. De politietoepassingen op de ‘oude IT-systemen’ zijn progressief ontstaan en gegroeid maar werken niet (meer) volgens de moderne principes die een soepele exploitatie mogelijk maken.

Traject B + Traject A = Strategie

De combinatie van Traject A en Traject B is het strategisch programma politionele informatie & ICT. Alle stappen van het voorlopige Traject B worden afgetoetst in het licht van het grotere geheel van Traject A. We zoeken permanent hoe quick-wins eveneens een opstap naar de toekomst kunnen betekenen en hoe we huidige oplossingen in de toekomst maximaal kunnen herbenutten.
Na een grondige verkenning van de commerciële IT-markt en bestaande kant-en-klare toepassingen is een concurrentiedialoog met de commerciële IT-markt opgestart. We hopen dat, nu de IT-markt inzage heeft gekregen in de uitdagingen van de Belgische politie, er weldra state-of the-art oplossingen worden aangeboden. Bij een succesvolle gunning moeten de eerste resultaten zichtbaar kunnen zijn eind 2020.

Flexibel en mobiel werken

Focus

Ondertussen blijven we de weg van de vernieuwing verder inslaan. De nieuwe IT-infrastructuur en ontwikkelstandaarden lieten ons onder andere toe om via Portal Lite de webapp GALoP Lite te lanceren. Die maakt het mogelijk om een deel van de persoonlijke administratie, zoals het registreren van de dienstprestaties, ook van thuis uit te doen en niet meer per se op kantoor. Dit betekent: meer flexibiliteit voor de werknemers en meer welbevinden.

Ten slotte, met de implementatie van FOCUS@GPI is een scharnierpunt in het strategisch programma bereikt. De lancering van FOCUS@GPI is tegelijk het startschot van i-Police. Dankzij de interconnectie met POLIX maakt FOCUS@GPI het mogelijk om via smartphone toegang te krijgen tot alle politie-informatie. Hiermee werd mobiel ‘politiewerken’ voor het eerst in de Belgische politiegeschiedenis veralgemeend.

Digitale transformatie