Internationale informatie-uitwisseling

Single Point of Operational Contact (SPOC)

Het Single Point of Operational Contact maakt sinds 2014 deel uit van de Directie van de internationale politiesamenwerking (CGI). Het is het zenuwcentrum voor de internationale informatie-uitwisseling en de internationale signaleringen voor ons land. Het SPOC maakt deel uit van het NIP (Nationaal invalspunt) dat bestaat uit de Directie van de internationale politiesamenwerking (CGI), de Directie operaties van bestuurlijke politie (DAO) en de Directie operaties van gerechtelijke politie (DJO). Elk hebben ze hun 24/7 permanentie die fysiek samen zitten in het Polis Center, in het centrum van Brussel.

Informatie-uitwisseling

Geregistreerde operationele berichten* : 215 189
Geregistreerde operationele berichten*

* Berichten verwerkt op SPOC-niveau (via Interpol, Europol, de verbindingsofficieren, de politiediensten en alle andere operationele berichten) en IN/OUT-berichten van de Centra voor politie- en douanesamenwerking (CPDS) van Doornik, Kerkrade en Luxemburg.

Internationale signaleringen

Signalements internationaux : 8 646
Internationale signaleringen
 • waarvan
  • 6 818 SIS*
  • 1 828 IP**

Deze signaleringen worden manueel verspreid. De andere signaleringen worden automatisch verspreid.

* SIS : Schengen Information System. Systeem dat internationale signaleringen in de Schengen-zone verspreidt.
** IP : Interpol. Laat toe internationale signaleringen (diffusions of notices) buiten de Schengen-zone te verspreiden.HITS

Een hit betekent dat er een overeenstemming ('match') is met een internationaal gesignaleerde entiteit waarvoor een maatregel werd gevraagd. De entiteit die de 'match' heeft vastgesteld, kan de maatregel al dan niet hebben genomen.

 • Belgische hits op buitenlandse internationale signaleringen: 9 421 waarvan
  • 8 830 SIS
  • 591 IP
 • Buitenlandse hits op Belgische internationale signaleringen: 6 130 waarvan
  • 6 056 SIS
  • 74 IP

Vertaling

Het SPOC beschikt over een vertaaldienst.
 • Uitgevoerde vertalingen: 15 284

Bijna alle vertalingen hebben betrekking op operationele dossiers.

 • Vertalingen van FLASH-dossiers (binnen het uur te behandelen): 33,5 %
Taalcombinaties %
Engels Nederlands
48,5%
Engels Frans
29,5%
Nederlands Frans
13,5 %
Duits Nederlands
2,5%
Duits Frans
2,5%
Spaans Nederlands
1,5%
Spaans Frans
2%

Proactieve screening van de Interpol- en Schengen-signaleringen

Sinds mei 2018 maakt de Federale Politie meer en meer gebruik van een geautomatiseerd systeem voor het proactief filteren van de lijsten met nieuwe verzoeken om internationale signaleringen die België vanuit het buitenland ontvangt. Dit laat toe ze sneller en systematischer te verwerken. De meeste Interpol-signaleringen verlopen op die manier. We overwegen het in dezelfde context ook toe te passen op de formulieren van het Schengen Information System.

Enkele cijfers voor de periode mei-december 2018:

 • 8 983 gecontroleerde signaleringen
 • 13 hits

Grensoverschrijdende fenomenen

Top 5 van de door het SPOC behandelde misdrijven die onder de bevoegdheid van Europol vallen: *

 1. Diefstal en zware diefstal
 2. Drugshandel
 3. Fraude en oplichting
 4. Illegale immigratie
 5. Witwassen
* Terrorisme stond niet meer in de top 5.

Success Story: Europees project ATHENA

Europees project ATHENA

Het project Adressing Training To Spoc As Hub Of A European Network Of Law Enforcement Agencies (ATHENA) bestaat uit vier pijlers.

 • Consolidatie EU netwerk SPOC

  Er werden voorstellen geformuleerd inzake de consolidatie van (het tijdelijke) Project Athena in een permanent EU-Netwerk van Heads of SPOC. Daarnaast werd een retroactieve planning gemaakt voor Council Conclusions terzake onder Fins EU-Voorzitterschap, inclusief een lobbying roadmap vanaf januari 2019.

 • Meeting hoofden SPOC

  Tijdens de meeting in Gent (2-4 juli 2018 ) konden de hoofden en/of vertegenwoordigers van de verschillende Europese SPOC's o.a. praten over:

  • de ervaringen van de SPOC's naar aanleiding van de verschillende aanslagen die in Europa plaatsvonden;
  • de basisbehoeften van de SPOC's op het vlak van opleiding, communicatie en software.
 • Projet ATHENA
 • Uitwisseling

  Bezoeken en uitwisseling van goede praktijken tussen SPOC-diensten van verschillende landen om de werkmiddelen en -procedures te optimaliseren.

 • Opleidingsstrategie

  De ontwikkeling van een opleidingsstrategie en coördinatie van SPOC-opleidingen binnen het opleidingsaanbod van het Europese politiecollege (CEPOL). De Directie van de internationale politiesamenwerking (CGI) nam het voortouw bij de redactie van een gezamenlijk “Program of Instruction” voor een vierdaags seminarie voor SPOC-operatoren met inbreng voor de leerinhoud door buitenlandse SPOC-collega’s.

Onze verbindingsofficieren

De verbindingsofficier (LO) is een schakel in de keten van de politionele informatie-uitwisseling. In de loop van het tweede semester van 2018 vond een evaluatie plaats van het verbindingsofficierennetwerk in het kader van de opmaak van het criminaliteitsbeeld binnen het Belgische internationale politiebeleid/-strategie. Besluit: het huidige verbindingsofficierennetwerk voldoet globaal gezien aan de operationele noden. Nieuwe operationele behoeften pleiten echter enerzijds voor de opening van nieuwe posten, met name in de context van de Brexit, en anderzijds voor de eventuele verplaatsing van LO-posten naar andere werklanden. Deze kwestie moet nog concreet worden onderzocht.

Eind 2018 beschikten we over:

 • Bilaterale verbindingsofficieren: 10
 • Operationele steun LO: 2 (Turkije en Marokko)
 • Verbindingsofficier ad hoc/LO Buitenlandse Zaken: 1
 • Europol : 3
 • Interpol : 3