Organisation
  • De medewerkers zijn de rijkdom van een organisatie. De Federale Politie sensu stricto telt in totaal 12 103 medewerkers, onder wie 9 169 personeelsleden van het operationeel kader en 2 934 burgerpersoneelsleden (CALog).
  • Jaarlijks voorziet de Federale Politie middelen (uniform, uitrusting enz.) voor de mensen op het terrein: zo hebben we 2 577 238 euro besteed aan wapens en 18 915 426 euro aan uitrusting.
  • Afgelopen jaar waren er 3 495 voertuigen in gebruik bij de Federale Politie