Ons budget

Het budget van de Federale Politie en van de geïntegreerde werking, ter waarde van 2 036 586 000 euro (buiten kredieten Terro), is opgebouwd rond drie grote assen:

  • de Federale Politie zelf
  • de Geïntegreerde Politie (GPI)
  • de Lokale Politie

Het is onderverdeeld in vijf categorieën:

  • personeel
  • werking
  • investering
  • dotaties
  • subsidies.
Federale Politie Geïntegreerde Politie (GPI) Lokale Politie Totaal
Personeel 756 700 000 103 759 000 - 860 459 000
Werking 91 580 000 70 673 000 - 162 253 000
Investering 27 025 000 13 633 000 - 40 658 000
Dotaties - - 915 640 000 915 640 000
Subsidies 1 170 000 13 986 000 42 420 000 57 576 000
Totaal 876 475 000 202 051 000 958 060 000 2 036 586 000

Het bestaan van deze categorieën heeft een directe impact op de flexibiliteit van het budget, aangezien ze niet kunnen worden geconverteerd. Bovendien zouden deze drie assen op identieke wijze moeten evolueren, zodat de Federale Politie de nodige middelen heeft om haar wettelijke opdrachten en haar steunopdrachten ten aanzien van de Lokale Politie uit te voeren.

Europese financiering, een hefboom naar meer middelen

De Federale Politie heeft met succes Europese subsidies aangevraagd voor 17 eigen projecten, goed voor meer dan 15 miljoen euro aan subsidies (totaal projectbedrag: 20.2 miljoen euro).

Verscheidene van deze projecten beogen het optimaliseren van het grenscontroleproces, onder meer door de installatie van nieuw en performant controlemateriaal en nieuwe e-gates. Deze projecten zullen worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met onder andere de uitbaters van de betrokken luchthavens. Daarnaast zal ook een project worden opgestart voor de ontwikkeling van een nieuw interventievoertuig voor de Speciale eenheden, samen met de politiezone Charleroi en de Luxemburgse politie.

Daarnaast heeft de Federale Politie de politiezone Antwerpen en het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken met succes ondersteund bij het aanvragen van Europese subsidies. De projecten Skyfall, Pericles (politiezone Antwerpen) en Bullseye (Crisiscentrum) verwierven samen 5,35 miljoen euro aan Europese subsidies.

Tot slot treedt de Federale Politie op als partner in Europees gefinancierde projecten van externe partners, zoals het COPKIT-project van het Spaanse Defensie-agentschap en het door een Nederlands IT-bedrijf geleide AVIATOR-project, dat zich richt op de strijd tegen online kindermisbruik. In 2018 werd de Federale Politie partner in 5 projecten, de ontvangen vergoeding voor bijvoorbeeld geleverde prestaties en expertise, betekende een subsidie van in totaal 440 000 euro.

Europese financiering