Onze infrastructuur

 • 72 410 593 euro door de Regie der Gebouwen uitgegeven voor de Federale Politie voor:
  • investeringsprojecten (22 043 395 euro)
  • onderhoud van de infrastructuur (3 771 799 euro)
  • huur van infrastructuur (44 547 826 euros)
  • diverse kosten zoals taxen (2 047 573 euros)
 • 15 542 458 euro door de Federale Politie voor:
  • energie (elektriciteit, gas, water, mazout) (8 684 410 euro)
  • onderhouds- en aanpassingskosten en huur van de infrastructuur (6 858 048 euro)

In totaal beschikt de Federale Politie over 140 gebouwen op het grondgebied.

België
WPR CSD & FGP SPC LPA SPN