New Way of Working (NWOW)

De politie digitaliseert! De Geïntegreerde Politie heeft in totaal 52 000 licenties van Microsoft Office 365. Daarmee is zij de grootste klant binnen België van Microsoft.

12% van de 29 000 gebruikers van Yammer post dagelijks berichten op deze tool uit het Office 365-pakket.

Met Microsoft Teams is het mogelijk om te creëren, te delen en samen te werken in teamverband. Deze applicatie is beschikbaar op pc, tablet en smartphone. Eind 2018 maakten 10 000 medewerkers van de Geïntegreerde Politie gebruik van Microsoft Teams, al dan niet binnen een van de 1800 actieve groepen. Bovendien is de Belgische politie wereldwijd nummer 1 onder de overheidsorganisaties wat betreft het gebruik van de mobiele versie van Teams. Deze cijfers illustreren de bereidheid tot samenwerking binnen de Geïntegreerde Politie.

Thuis of vanuit satellietkantoren

De medewerkers van de Federale Politie krijgen ook de gelegenheid occasioneel thuis of vanuit een satellietkantoor te werken. Thuis, dichter bij huis of tijdens een specifieke opdracht kantoorwerk verrichten vanop een andere plaats dan de gewone werkplaats geeft de personeelsleden soepeler werkomstandigheden wat als positief ervaren wordt. Op thuiswerkdagen kunnen ze onder andere de - soms heel lange - trajecten naar kantoor vermijden.

In 2018 hebben alle medewerkers samen in totaal 133 105 uren thuis- of satellietwerk verricht. Dit betekent 0.6% van het totaal aantal gewerkte uren ( meer bepaald 22 141 841).

De personeelsleden hebben toegang tot 25 satellietkantoren, verspreid overal te lande, binnen de infrastructuur van de Federale Politie of van de Lokale Politie.

Vooruitgang dankzij publiek-privaat partnerschap met Microsoft

Vooruitgang dankzij publiek-privaat partnerschap met Microsoft

Dankzij onze veelvuldige contacten met Microsoft en hun 'agile' projectaanpak, is Microsoft attent voor de behoeften en verwachtingen van de Geïntegreerde Politie. In functie hiervan past Microsoft zijn prioriteiten aan en begeleidt ons bij het in plaats stellen van oplossingen en in het zich eigen maken van de tools door de gebruikers. Dankzij hun steun kunnen we veilige werkmiddelen ter beschikking stellen die de samenwerking en de communicatie in de organisatie versterken. En bovenal kunnen we personeelsleden mobiel laten werken.

Europese vlaggen