Rekrutering en selectie ten voordele van de Geïntegreerde Politie


Dominique Van Ryckeghem

We zijn gestart met de hervorming van onze selectie- en rekruteringsprocedure; we willen dat deze in de toekomst sneller en eenvoudiger verloopt. Als politieorganisatie willen we een zo breed mogelijke verscheidenheid aan talenten aantrekken uit alle lagen van de bevolking. Einddoel is voor elke job de sterkste kandidaat/collega aanwerven.”

Eerste adviseur Dominique Van Ryckeghem
Directrice-generaal a.i. van de Algemene directie
van het middelenbeheer en de informatie


Extern Intern Totaal
Kandidaten voor het operationeel kader* 17 654 1 326 18 980
Laureaten voor het operationeel kader* 1 802 689 2 491
Kandidaten voor het administratief en logistiek kader 8 227 1 587 9 814
Laureaten voor het administratief en logistiek kader 1 552 54 1 606
Totaal 29 235 3 656 32 891

* De kandidaten van een jaar zijn niet noodzakelijk de laureaten in datzelfde jaar.

Arbeidsgeneeskunde: we hebben 2021 medische dossiers behandeld.
Medische dossiers behandeld door de arbeidsgeneeskunde
Screening: er werden 4845 kandidaten gescreend
Kandidaten gescreend
Marketingtools Totaal
Brochures en flyers 40 000
Berichten via Facebook 2 925
Opleidingen in de politiezones 9
Infodagen in de politiescholen 8
Volgers op Facebookpagina ‘Jobpol’ 28 452
Rekruteringsevenementen (infosessies, jobbeurzen,…) 293
Aanwezigheid andere evenementen (festivals, sportevenementen, …) 432