Economische en sociale veiligheid

  • De verleiding van winst en uitbuiting als motief voor misdaad? We moeten handelen waar het pijn doet: in de portefeuille.
  • Financiële onderzoeken: de Federale Gerechtelijke Politie heeft meer dan 14 miljard euro in beslag genomen.
  • Wat leert de aanpak van sociale fraude ons? Hoe meer partnerschappen met andere openbare diensten, hoe effectiever de aanpak.
Economische en sociale veiligheid

Misdaad mag niet lonen

De Federale Gerechtelijke Politie is zich steeds meer bewust van het belang en de doeltreffendheid van financieel onderzoek. Dit vertaalt zich in verschillende samenwerkingsverbanden met partners zoals overheidsadministraties, douane, zones van de Lokale Politie enz. om te komen tot inbeslagnames, oneigenlijk toegekende vergoedingen, dadingen, en verbeurdverklaringen. In 2018 heeft de Federale Gerechtelijke Politie zo’n 14 080 832 606 euro in beslag genomen (waaronder ongeveer 13 miljard in één dossier).

Sociale fraude: partnerschappen met inspectiediensten

Eind 2017 zijn we erin geslaagd om een samenwerkingsprotocol te tekenen tussen de politie, de sociale inspectiediensten en de magistratuur. Een aantal overlegorganen werden in het leven geroepen, waarbij politiediensten en sociale inspectiediensten overleg plegen over strategische en operationele items inzake (zware georganiseerde) sociale fraude. De partners zijn naarstig aan het werk om een oplossing te zoeken om op gestructureerde wijze informatie te delen.

Het mag ook gezegd worden dat de Federale Gerechtelijke Politie de nodige aandacht besteedt aan de problematiek van de sociale fraude. Zo werden in Luik, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen dossiers aangepakt van de georganiseerde sociale dumping binnen de transportsector, dossiers die uiteraard ook de nodige media-aandacht hebben gekregen en wel degelijk een impact kennen op de sector. Zo werd in de provincie Limburg een gans netwerk inzake oplichting van het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit ontmanteld. In Brussel werd dan weer een vernuftig en georganiseerd netwerk van fraude met kinderbijslag blootgelegd. En zo zijn er nog vele dossiers. Kenmerkend voor al deze dossiers is de nauwe samenwerking tussen de Federale Gerechtelijke Politie en de betrokken inspectiediensten.

Sociale fraude: meer vluchtelingen op reis naar eigen land

Sociale fraude: meer vluchtelingen op reis naar eigen land

Wie erkend wordt als vluchteling, krijgt verblijfspapieren omdat hij of zij gevaar loopt in eigen land. Even terugkeren voor een familiebezoek of een vakantie lijkt dan ook niet evident, maar toch gebeurt het. Afgaand op het aantal betrapte vluchtelingen zit het fenomeen zelfs stevig in de lift. De eerste zes maanden van 2018 zijn al 115 vluchtelingen betrapt die op reis gingen naar hun land van herkomst. Dat zijn er bijna evenveel als in heel 2017 (134 dossiers) en ruim dubbel zoveel dossiers als in 2016 die werden overgemaakt aan het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).

De sterke stijging is te verklaren door een betere samenwerking met andere Europese lidstaten. In de hoop onder de radar te blijven, vertrekken veel vluchtelingen via luchthavens in buurlanden. Maar ons land sloot een samenwerkingsakkoord af met Nederland en Duitsland en dat werpt z'n vruchten af. Nochtans staat er heel wat op het spel voor de vluchtelingen: als ze betrapt worden, kunnen ze hun verblijfsrecht in België verliezen.

Integrale aanpak sportfraude

Integrale aanpak sportfraude

De Federale Politie is actief in de aanpak van corruptie in de sport, in het bijzonder ‘matchfixing’. Zij werkt hiervoor samen met het Federaal Parket, de Kansspelcommissie en de overkoepelende sportfederaties. Deze integrale aanpak heeft in 2018 geleid tot enkele mooie resultaten. In januari werden 13 personen gearresteerd in een zaak rond gokmaffia in het tennis (matchfixing, corruptie, witwassen en deelname aan een criminele organisatie). Later op het jaar, in oktober, hebben ongeveer 200 politiemensen overal te lande huiszoekingen en tussenkomsten uitgevoerd in de Operatie Schone Handen. Deze zaak rond fraude in het voetbal vloeit voort uit een onderzoek naar verdachte banktransacties. Ze bracht ongure praktijken in de voetbal- en makelaarswereld aan het licht.