Genegotieerd beheer van de publieke ruimte

  • De ordediensten bij voetbalwedstrijden en festivals brengen altijd veel politiemensen op de been. Bij de protesten van de beweging van de gele hesjes werd ook een beroep gedaan op de interventiekorpsen.
  • De inzet van gespecialiseerde middelen zoals de politie te paard of de sproeiwagens blijft op het vlak van openbare veiligheid een troef.
  • Een belangrijke NAVO-top vereiste een buitengewone politionele inzet, een geslaagd voorbeeld voor de geïntegreerde werking van onze politiediensten.

Steun aan de politiezones

Het jaar 2018 werd overstelpt met opdrachten in verband met het beheer van de publieke ruimte. Naast de gebruikelijke ordediensten voor voetbalwedstrijden en festivals (Tomorrowland, Werchter, Pukkelpop, Graspop, Francofolies, Dour …) waren er ook die voor de acties van de gele hesjes, een lange staking van de cipiers en de organisatie van een belangrijke NAVO-top in Brussel.

Om al die evenementen in goede banen te leiden, kan een lokale politiezone een beroep doen op twee types niet-gespecialiseerde versterkingen:

  • die van andere lokale politiezones: in politietaal spreekt men over de 'gehypothekeerde capaciteit';
  • die van de Federale Politie, door de tussenkomst van de interventiekorpsen (CIK) van de gedeconcentreerde Coördinatie- en steundirecties en van de Directie openbare veiligheid (DAS).

In 2018 leverde de 'gehypothekeerde capaciteit' 51 % van de versterkingen aan de politiezones en de Federale Politie nam 49 % op zich.

Werchter

Steun op het vlak van openbare veiligheid

De Directie openbare veiligheid (DAS) levert al dan niet gespecialiseerde steun aan de politiezones waardoor gewelddadige en/of potentieel gevaarlijke situaties op het vlak van openbare veiligheid voorkomen of opgelost kunnen worden. De directie kan hiertoe de politie te paard, sproeiwagens en videoteams inzetten om onruststokers te lokaliseren en te identificeren en zelfs ‘lock-on’-teams om betogers die zich bijvoorbeeld aan rails of gebouwen zouden vastketenen, los te maken.
De steun die de DAS levert, zowel gespecialiseerde als niet-gespecialiseerde, is blijven toenemen; voor al die opdrachten werden 481 personeelsleden ingezet.

Inzet van middelen

Federale interventiereserve voor onverwachte gebeurtenissen
Federale interventiereserve voor onverwachte gebeurtenissens : 275 411 uren
Gepresteerde uren
Ordediensten van de politie te paard
Ordediensten van de politie te paard : 57 967 uren
Gepresteerde uren
Videoteam
Gepresteerde uren 3 660 uren
Gepresteerde uren
opdrachten Videoteam: 105
Opdrachten
Sproeiwagens
Sproeiwagens Gepresteerde uren 20 077 uren
Gepresteerde uren
Opdrachten Sproeiwagens 659
Opdrachten

NAVO-top: samenwerking loont!

NAVO-top: samenwerking loont!

Op woensdag 11 en donderdag 12 juli 2018 ontving Brussel tal van buitenlandse staatshoofden in het kader van een NAVO-top. Dit evenement vereiste een ongeziene inzet van politiemiddelen. De politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene heeft de operaties geleid. Tal van directies van de Federale Politie hebben steun geleverd aan de Brusselse Lokale Politie.

In totaal hebben 3 281 medewerkers van de Federale Politie zich 39 439 uren ingezet voor deze top.

De Federale Politie en de Lokale Politie hebben het merendeel van hun opdrachten samen uitgevoerd. Er bestaan veel voorbeelden van deze mooie samenwerking. Denk maar aan de Luchtsteun om de ploegen op de grond te leiden of de aanwezigheid van de Speciale eenheden van de Federale Politie aan de zijde van de anti-overvalbrigade van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene. De Brusselse Federale Gerechtelijke Politie was in de commandocentra aanwezig om toe te zien op de snelle uitwisseling van informatie met de Lokale Politie en de andere partners zoals de Veiligheid van de Staat …

Dankzij de voorbereiding en de coördinatie door de directeurs-coördinatoren op het niveau van de arrondissementen was het mogelijk om politieagenten uit alle hoeken van het land in te zetten.

Ook de samenwerking met de Nederlandse en Luxemburgse collega's (2 x 68 manschappen) was voorbeeldig. De geïntegreerde aanpak en de internationale samenwerking vormen een onbetwistbare garantie op succes.

NAVO-top: samenwerking loont!

BePad: info delen in het belang van de openbare orde

BePad is een vattingsprogramma voor het beheer van evenementen, personen, groeperingen en fenomenen die een belang of risico (kunnen) vertonen voor de openbare orde (openbare veiligheid, rust, gezondheid en zindelijkheid).  

BePad centraliseert alle bestuurlijke gegevens van de Federale Politie en van de Lokale Politie en maakt ze voor iedereen beschikbaar. Het doel hiervan is dat iedereen werkt met één en hetzelfde programma, waardoor het vatten, beheren en delen van informatie op identieke manier verloopt. Bovendien kunnen dubbele registraties zo vermeden worden. Alle politiemensen hebben in principe toegang tot deze toepassing ; momenteel is BePad in gebruik bij 293 entiteiten.

In 2018 werden er 47 536 nieuwe evenementen in BePad aangemaakt. Dit bracht het totaal op 151 036 evenementen.

De helikopter, een bijkomende troef

De Luchtsteun wordt onder meer ingezet bij opdrachten van openbare orde.

Opdrachten Aantal Uren
Voetbal 56 157
Grootschalige events (festivals,...) 64 114
Steun aan de brandweer en de civile bescherming bij rampen (brand) 28 19u15
Betogingen 35 62u30
Vip-bescherming (EU-top,...) 65 113

Helikopterbeelden tegen hooligans

Helikopterbeelden tegen hooligans

Op 15 april 2018 werd de politiehelikopter van de Luchtsteun van de Federale Politie (DAFA) ingezet voor de voetbalwedstrijd Antwerp – Beerschot. De wedstrijd ging gepaard met supportersgeweld in en rond het stadion. Op vraag van het commando werden de onregelmatigheden maximaal in beeld gebracht vanuit de helikopter. Het geweld had zich intussen verspreid en speelde zich gelijktijdig op verschillende plaatsen af.
Vanuit de helikopter konden er duidelijk beelden van de omgeving in kaart gebracht worden waardoor het commando de grondploegen accuraat en efficiënt kon aansturen. Eveneens op vraag van het commando zorgde de helikopter voor de escorte van de spelersbussen voorbij enkele kritieke punten zodat die zonder noemenswaardige problemen de terugrit kon hervatten.

Werchter