Terrorisme, extremisme en radicalisme

 • Een deel van de capaciteit van de Federale Gerechtelijke Politie (15,5%) staat ten dienste van het federaal parket. In dat kader werden er 236 880 uren gepresteerd voor de bestrijding van terrorisme.
 • De leden van de Luchtvaartpolitie trainen zich in het detecteren van verdachte gedragingen in de luchthavens.
 • De inspanningen in het kader van het Kanaalplan gaan door en werpen vruchten af.

Federale dossiers

Een aanzienlijk deel van de capaciteit van de Federale Gerechtelijke Politie staat ten dienste van het federaal parket (15,5%). Zo werden er in 2018 zo’n 396 304 uren onderzoek gevoerd in opdracht van het federaal parket waaronder 236 880 (59,7%) in de strijd tegen het terrorisme.

Fenomeen Uren %
Terrorisme 236 880,89 59,77%
Niet-terrorisme 159 423,41 40,23%
Totaal 396 304,30 100%

Quick Response Force

De Speciale eenheden hebben 41 928 permanentie-uren gepresteerd om snel op een terreurdaad te kunnen reageren.

Behaviour Detecting Officers

De Behaviour Detecting Officers (BDO) hebben als taak elk ongewoon of afwijkend gedrag te herkennen op basis van zeer uiteenlopende kenmerken. Naar aanleiding van de golf van terroristische aanslagen in België en onze buurlanden steeg de vraag naar een opleiding over deze techniek die bedoeld is om terroristen op te sporen. 379 leden van de Luchtvaartpolitie hebben deze opleiding in 2018 gevolgd.

Sensibiliseringscampagne<i>‘See something, say something’</i>

Sensibiliseringscampagne
‘See something, say something’

Een luchthaven is en blijft een kritieke locatie en valt nog steeds onder het dreigingsniveau 3. Daarom moeten we ook aandacht hebben voor iedereen die werkzaam is op een luchthaven. Uit recente aanslagen leren we dat we vaker te maken hebben met ‘lone wolfs’ en mensen die ‘in hun eentje radicaliseren’. Zij vinden inspiratie op het internet, hebben toegang tot materiaal en benodigdheden om een aanval voor te bereiden en uit te voeren. Om een zogenaamde ‘Insider threat’ (‘de dreiging van binnenuit’) aan te pakken, moeten we vooral de partners sensibiliseren om eerste signalen van radicalisering of een ander veiligheidsrisico bij hun werknemer(s) te melden. De Luchtvaartpolitie in Brussel-Nationaal geeft informatiesessies, ‘Griffin’ genaamd, aan maatschappijen en firma’s die op de luchthaven actief zijn. Ook in Gosselies zet de Luchtvaartpolitie in op infomomenten onder het moto ‘See something, say something’. Een eerste sessie vond plaats op 28 maart 2018. In de marge van de infosessies werden een affiche en folder ontworpen. Uiteindelijk zullen er infosessies komen voor de werknemers van alle luchthavens.

Bijdrage aan het Kanaalplan

Het Kanaalplan is een actieplan tegen radicalisme, extremisme en terrorisme in de kanaalzone in en rond Brussel. Het werd ingevoerd in 2016 na de aanslagen die in 2015 in Parijs plaatsvonden. Met dat plan wordt er in acht Brusselse gemeenten langs het kanaal en in de stad Vilvoorde aan terreurbestrijding gedaan.

Het politionele deel van dat plan voorziet in een tijdelijke bijkomende federale capaciteit voor de betrokken politiezones. Aanvankelijk werd in de politiezone Brussel-West (Sint-Jans-Molenbeek/Koekelberg/Jette/Ganshoren/Sint-Agatha-Berchem) een testperiode opgestart. De zone kreeg 50 leden van het interventiekorps (CIK) van de Coördinatie- en steundirectie van Brussel ter beschikking.

Op 1 september 2016 volgde een nieuwe fase van het plan met de uitbreiding van de testfase naar de politiezones Brussel-Hoofdstad/Elsene, Brussel-Noord en Zuid. Ter tijdelijke versterking van die zones werd voor de opdrachten van het Kanaalplan de capaciteit van het CIK Brussel toen verhoogd met 116 inspecteurs.

Ook de Coördinatie- en steundirectie van Halle-Vilvoorde leverde steun aan de politiezones. 11 inspecteurs van het CIK presteerden maar liefst 16 464 uren voor de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen).

Op gerechtelijk vlak boekte de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel in meerdere aspecten van het Kanaalplan tal van opmerkelijke resultaten.

Terrorisme

 • 56 nieuwe dossiers geopend
 • 102 huiszoekingen
 • 68 arrestaties
 • Deelname aan 39 Local Task Force-zittingen
 • 47 restrictieprocedures
 • 54 terro-gedetineerden in het totaal van de lopende dossiers

Valse documenten

 • 16 lopende operaties betreffende organisaties verantwoordelijk voor de aanmaak van valse documenten
 • 3 productie-ateliers ontmanteld in 2018 (in totaal 10 sedert start Kanaalplan)
 • 1 979 bijkomende valse identiteiten gedetecteerd (ongeveer 8 000 sedert start Kanaalplan)
 • 99 arrestaties
 • 15 zware veroordelingen van bendeleden
 • 205 identificaties van eindgebruikers (identificatie van de personen die op de teruggevonden afbeelding van een vals document voorkomen)

Wapens

 • 31 nieuwe dossiers opgestart
 • 26 arrestaties
 • 9 kortvuurwapens in beslag
 • 152 langvuurwapens
 • 1 599 eenheden munitie

Drugs (Totaalcijfers 2016-2018)

 • Actief in 122 onderzoeken
 • 192 arrestaties
 • Inbeslagnames
  • 40 971 kg hasj
  • 398 kg marihuana
  • 1 389 kg cocaïne
  • 12 kg heroïne
  • 3 kg synthetische drugs
  • 8 021 cannabisplanten
  • Andere inbeslagnamen :
   • 40 voertuigen
   • 801 660 euro cash
   • 117 461 euro op rekeningen
   • 4 wapens

BELFI

BELFI is een plan van gerechtelijke en bestuurlijke aanpak om met verschillende inspectiediensten (FAVV, Sociale inspectie, milieuadministratie enz.) op gerechtelijk vlak (wapens, drugs, valse documenten enz.) en bestuurlijk vlak (zwartwerk, verzekeringen, diverse attesten, naleving stedenbouwkundige regels enz.) rechtspersonen (firma's, vzw's enz.) te controleren met als finaliteit een divers scala van illegale economische activiteiten (horeca, garages, afvalverwerking, …) in te dijken.

 • 174 rechtspersonen gecontroleerd
 • 34 administratieve of gerechtelijke sluitingen
 • 305 dossiers geopend door externe partners (RVA, RSZ, FOD FIN)
 • 196 inbreuken vastgesteld
 • 73 personen in illegaal verblijf
 • 16 dossiers sociale fraude geopend
 • 6 dossiers ‘wapens’

Screening

De screening is een veiligheidsverificatie met het oog op het geven van een veiligheidsadvies. Dit moet personen toelaten 'gevoelige' plaatsen te betreden om er werk uit te voeren of er een specifieke functie te bekleden.

Advies en attesten  
Luchthavens 20 625
Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) 13 278
Varia 6 200
Militairen 5 000
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) 5 822
Aanwervingen Geïntegreerde Politie 4 845
Steun politiezones 1 000
Totaal 56 770

Personeelsleden van de Federale Politie en van de Lokale Politie die uit hoofde van hun functie toegang (moeten) hebben tot geclassificeerde gegevens of dito lokalen, vergaderingen enzovoort, moeten over een specifieke machtiging beschikken. Die zogenaamde veiligheidsmachtiging is bedoeld om de beschikbaarheid van gevoelige informatie te beperken.

Veiligheidsmachtigingen uitgereikt in 2018  
Vertrouwelijk 19
Geheim 735
Zeer geheim 147
Totaal 901

Protocolakkoord: Staatsveiligheid wordt ‘signalerende dienst’

Via een nieuw protocolakkoord tussen de Federale Politie en de Staatsveiligheid (VVSE) wordt deze laatste een ‘signalerende dienst’ voor het Schengen Information System (SIS II) met betrekking tot het voorkomen van een ernstige bedreiging of een ernstig gevaar voor de interne of externe veiligheid van de staat.
Concreet betekent dit dat politiemensen op het terrein zouden, op vraag van de Staatsveiligheid, een persoon of vervoersmiddel moeten controleren. De verkregen info moet aan de Federale Politie, in het bijzonder aan de Directie internationale politiesamenwerking (CGI SPOC) gericht worden. CGI SPOC brengt dan de Staatsveiligheid op de hoogte van de controle.

Internationaal civiel crisisbeheer

Algemeen gesproken zijn de Sahel, Sub-Saharaans Afrika, de Maghreblanden en de Balkan met de opkomst van Zuid- en Oost-Azië nog steeds de prioritaire regio's waar de politie wordt ingezet voor opdrachten van civiel crisisbeheer.

In de huidige context waarin de nadruk onder andere op terrorisme ligt, is de inzet van personeel (FTE) van de Federale Politie voor civiel crisisbeheer in het kader van het Belgische buitenlandse beleid gericht op:

 • Niger (EUCAP SAHEL)
 • Mali (EUCAP SAHEL)
 • Tunesië (DCAF Tunis)
 • Somalië (UNSOM)
Drie Belgische antiterreurexperts zijn actief in:
 • Bosnië-Herzegovina (EUDEL Sarajevo)
 • Libië (EUDEL Tripoli)
 • Indonesië (EUDEL Jakarta)

In totaal nemen 10 leden van de Belgische politie deel aan deze verschillende missies.