Verkeersveiligheid

  • Onze wegen veiliger maken, blijft een dagelijkse uitdaging voor de mensen van de Federale Wegpolitie.
  • Overtreders – en de potentiële overtreders – bewustmaken van de mogelijk dramatische gevolgen van onaangepast rijgedrag (snelheid, rijden onder invloed, gsm aan het stuur, verkeerd gebruik van gordel en kinderzitje) blijft een prioriteit.
  • Kortom, we controleren om levens te redden.

Snelheidsovertredingen vastgesteld door middel van radars en automatische camera's

Snelheidsovertredingen vastgesteld door middel van radars en automatische camera's
Verkeersovertredingen verwerkt door de gewestelijke verwerkingscentra (GVC) en de technische secties van de Wegpolitie
Andre Desenfants

Een mooi voorbeeld van geïntegreerde samenwerking: de drie gewestelijke verwerkingscentra! In 2018 hebben 93 politiezones samengewerkt met een GVC. Het betrof in totaal iets meer dan 600 000 onmiddellijke inningen/processen-verbaal die de GVC's voor hen hebben verwerkt.”

André Desenfants
Directeur-generaal
van de bestuurlijke politie


Rijden onder invloed van alcohol en drugs

Uitgevoerde ademtests: 244 863
Uitgevoerde ademtests
Alcoholovertredingen* : 3 705
Alcoholovertredingen*
Drugsovertredingen** : 287
Drugsovertredingen

* Alarm + positief + weigering + eventuele bloedtests

Rijden onder invloed van alcohol en drugs

Gordel en kinderzitjes

•	Overtredingen : 5 595
Overtredingen

Gsm-gebruik achter het stuur

•	Overtredingen : 10 585
Overtredingen

Vrachtwagens

•	Overtredingen tachograaffraude : 1 375
Overtredingen tachograaffraude
Overtredingen rij- en rusttijden : 1 207
Overtredingen rij- en rusttijden
Vrachtwagens

Aantal doden en ongevallen met lichamelijke letsels vastgesteld door de Federale Wegpolitie op de snelwegen en gelijkgestelde wegen

  Totaal
Ongevallen met lichamelijke letsels* 3 122
Dodelijke ongevallen* 94
Doden 100
Zwaargewonden 361
Lichtgewonden* 4 403

* Bij een ongeval met lichamelijke letsels kunnen meerdere zwaar- of lichtgewonden vallen. Idem voor de dodelijke ongevalen.